Våre F-gass kurs tilfredsstiller krav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) f-gasser fra klimaanlegg i motorvogner i kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil) etter Kommisjonsforordning 307/2008

Kurset er godkjent av Isovator Sertifisering

Etter endt opplæring skal kandidaten ha fått grunnleggende opplæring og kunnskap om:

  • Hvordan et AC anlegg fungerer
  • Miljøkonsekvensen knyttet til utslipp av fluorholdige drivhusgasser
  • Kunnskap om F-gass forordningen og MAC direktivet
  • Prosedyrer for oppsamling av F-gasser
  • Håndtering av trykksatt beholder
  • Håndtere gjenvinnings/ tømme aggregat

Etter fullført kurs vil man få utstedt et opplæringsbevis som er gyldig i hele EU/EØS området.
Vi deler dagen i to å gutta tar med matpakke, oppstart kl. 09 : 00 til ca 15.00
Kursavgift dekker :

  • Kursmatriell :Perm fra OKBT får lærling ved oppstart.

Avgift til Isovator for utstedelse av opplæringsbevis er inkludert i kursavgiften ca. 500 kr

OBS: Dette kurset er forbeholdt lærlinger

F-gass – Kurset  avholdes ved vårt kontor på Verdal.  Adressen er  Fætta 123,  7652 Verdal

Kurset starter klokken 09.00 og ut dagen

Ca 8 elever pr dag,  Velg deg en dato det passer og meld inn , info blir sendt ut via mail til elever og faglig leder.

Det vil bli opprettet en invitasjon i Kompetanseboka for den dato du melder deg på.

Velg deg ut en dato og send påmelding til robert@okbt.no. Merk emnefelt med « Kurs f-gass og dato »

 

  • Onsdag   06. desember (Ingen ledige plasser)
  • Tirsdag   12. desember (Ingen ledige plasser)

Merk mailen du melder deg på med  ( kursdato i  emnefelt, )

Du får bekreftelse  på din oppmelding  når vi har fylt opp.

 

Flere kurs kommer  etter hvert