Bli lærebedrift

De fleste som er lærlinger har to år utdannelse fra videregående skole før han eller hun starter læretid i bedrift. For de fleste starter læretiden med å ta førerkort klasse C/CE eller D. Dette er et kurs som går over 19 uker og gjennomføres ved en videregående skole. Dette er et krav for at lærlingen skal få utstedt et egen kjøretillatelse som gir rett til å kjøre tung bil fra fylte 18 år når førerprøven er bestått. Etter førerkortkurset starter lærlingen i bedriften og får opplæring slik at de blir i stand til å utføre selvstendig arbeid.

Å være lærebedrift krever at bedriften gir lærlingen opplæring i henhold til læreplanen for faget. De aller fleste transportbedrifter som tar inn lærlinger i yrkessjåførfaget gjør dette i samarbeid med et opplæringskontor. Samarbeid med et opplæringskontor om lærlingene gjør det enklere å ta inn lærlinger. Opplæringskontoret tar seg av de formelle og administrative sidene av lærlingeordningen og bedriften kan konsentrere seg om å gi faglig opplæring til lærlingen.

Les mer om tilskudd til bedrifter som tar inn lærling her

Årsmøtet bestemte for 2019 at fordelingen av tilskudd er 60 % til bedrift og 40 % til opplæringskontor. Av de søkbare ekstra tilskuddene utbetales 70 % til lærebedriftene.


Tilskuddet utbetales etterskuddsvis hvert halvår.